Hír: 2020 Közgyűlés
(Kategória: Aktualitások)
Küldte: Odin
csütörtök 12 március 2020 - 15:57:46

MEGHÍVÓTisztelt Sporttárs!


A TBHE elnöke az Egyesület Közgyűlését, 2020. Március 22-én délelőtt 09.00 órára összehívja, amelyre a Sporttársat meghívja.

A Közgyűlés helye: Mátraterenye,(Homokterenye-Közösségi Ház) Kossuth út 180.

Felhívom a tagság figyelmét, hogy a TBHE alapszabálya alapján a tagság köteles részt venni az Egyesület Közgyűlésén. Kérem a tagságot, hogy a Közgyűlésen pontos időben szíveskedjék megjelenni.

A közgyűlés napirendje: (Napirendi javaslat)

1. A levezető elnök megválasztása;
2. Beszámoló az Egyesület és vezetősége éves munkájáról;
3. Jelentés az Egyesület 2019.évi gazdálkodásáról, pénzügyi tervének teljesítéséről;
4. Tájékoztató a horgászmesteri tevékenységről;
5. Beszámoló a társadalmi munkákról és a versenyek lebonyolításáról
6. Jelentés a Felügyelő bizottság munkájáról;
7. Jelentés a Fegyelmi bizottság munkájáról;
8. Beszámolók megvitatása, válaszadás, beszámolók elfogadása;
9. 2020. évi tervek: költségvetés, versenyek, társadalmi munkák beterjesztése, megvitatása, elfogadása;
10. Egyebek;

Az Egyesület Alapszabálya értelmében a közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz.

Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, megismételt közgyűlést kell tartani. Az Egyesület a megismételt közgyűlést az eredeti napirenden szereplő ügyekben, az eredeti közgyűlés helyén és napján 09:30 órakor tartja, mely a résztvevők számától függetlenül határozatképes. Az Egyesület megismételt közgyűlésén hozott határozatok a távolmaradt tagokra is kötelezően érvényesek és hatályosak. A megismételt közgyűlés esetén az Egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

Mátraterenye, 2020.március 01.

Horgászüdvözlettel:Hegyes Iván
ElnökEzen hír származási helye:
( http://toalja.hu/news.php?extend.46 )