Meghívó taggyűlésre

Beküldve: péntek 26 február 2016 - 16:04:01  Odin • Ehhez a cikkhez nem lehet hozzászólni
TÓALJAI BÁNYÁSZ HORGÁSZ EGYESÜLET VEZETŐSÉGÉTŐL

3145 Mátraterenye, Kossuth út 178.

MEGHÍVÓTisztelt Sporttárs!


A TBHE elnöke az Egyesület Közgyűlését, 2016. március 06-án, (vasárnap) délelőtt 09.00 órára összehívja, amelyre a Sporttársat meghívja.

A Közgyűlés helye: Mátraterenye,(Homokterenye-Közösségi Ház) Kossuth út 180.

Felhívom a tagság figyelmét, hogy a TBHE alapszabálya, 11.§ c) pontja alapján a tagság köteles részt venni az Egyesület Közgyűlésén. Kérem a tagságot, hogy a Közgyűlésen pontos időben szíveskedjék megjelenni.

Napirendi javaslat


1.) A levezető elnök megválasztása
     Előterjesztő: Közgyűlést levezető elnök

2.) Beszámoló a Horgász Egyesület és vezetősége éves munkájáról
     és tevékenységéről
     Előterjesztő: Hegyes Iván elnök

3.) Jelentés az egyesület 2015. évi gazdálkodásáról, pénzügyi tervének teljesítéséről
     Előterjesztő: Strúbel József gazdaságvezető

4.) Tájékoztató a horgászmester tevékenységéről, halasításról, tógazdálkodásról
     Előterjesztő: Kiss Ferenc horgászmester

5.) Tájékoztató a társadalmi munkákról és a versenyek lebonyolításáról
     Előterjesztő: Hegyes Iván elnök

6.) Beszámoló a felügyelő bizottság munkájáról, megállapításairól
     Előterjesztő: Kotroczó Zoltán a bizottság elnöke

7.) Beszámoló a fegyelmi bizottság munkájáról, tapasztalatairól
     Előterjesztő: Nagy Gábor a bizottság elnöke

8.) Beszámolók megvitatása, hozzászólások

9.) Válaszadás – beszámolók elfogadása

10.) Alapszabály módosítása

11.) 2016. évi költségvetés beterjesztése, megvitatása, elfogadása


Amennyiben a közgyűlés az összehívott időpontban határozatképtelen lesz, úgy a vezetőség félórai szünettel, a fent nevezett helyen, 2016. március 06-án, 09.30 órára hívja össze a Közgyűlést, mely a jelenlévők részvételével kerül megtartásra.
Mátraterenye, 2016. február 12.


Horgászüdvözlettel:

               Hegyes Iván
                    Elnök

   Nyomtatóbarát változat   Hír létrehozása pdf formátumban
 
  •  Design: Wordpress Templates   •  e107 Ported: Odin © 2013